FEST ANČA


Celá vizuálna komunikácia pre Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča, (plagáty, letáky, bilboardy, odznaky, vstupenky, tričká, animovaný spot, bannery, atď.)


www.festanca.sk