VIZUÁL → FEST ANČA 2015


Celá vizuálna komunikácia pre Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča 2015 (plagáty, letáky, bilboardy, odznaky, vstupenky, tričká, animovaný spot, bannery, atď.)

www.festanca.sk