MUSIC BOX


→ Názov filmu:

     Originálny: MUSIC BOX

     Anglický: MUSIC BOX

→ Súčasť antológie HAPPINESS MACHINE

     www.happiness-machine.de

→ Language: bez dialógov

→ Krajina pôvodu filmu: SK, AT

→ Produkčné spoločnosti: PubRes (SK),

     Klangforum Wien (AT), STUDIO 727 (SK)

→ Minutáž: 00:05:30

→ Rok výroby: 2019 

→ Žáner: krátky animovaný film

→ Technika: digitálna kreslená animácia

www.pubres.sk/music-box


LOGLINE

Cieľ je jeden. Spôsobov je veľa. Voľba je na nás.


SYNOPSA

Cirkusoví akrobati sa snažia o vytvorenie dokonalej pyramídy z ľudských tiel. Jeden z akrobatov si však zraní ruku, neudrží kolegu nad sebou a pyramída sa zrúti.

Principál má tri možnosti, ako situáciu vyriešiť: 1. vymeniť zraneného akrobata a nahradiť ho novým, 2. vymeniť všetkých za nový tím alebo 3. nájsť každému členovi pôvodnej zostavy také miesto v zostave, ktoré zodpovedá jeho schopnostiam.

Na konci každého z troch riešení je rovnaký výsledok, je na nás, akou cestou sa k nemu dostaneme.


O ANTOLÓGII “HAPPINESS MACHINE”

HAPPINESS MACHINE je výnimočný projekt desiatich krátkych animovaných filmov s podtitulom “Dvadsať žien animuje európsky dialóg o budúcnosti sveta”.

Medzinárodný projekt iniciovalo hudobné teleso Klangforum Wien, ktoré sa ním spolu s desiatimi animátorkami a desiatimi skladateľkami chce vyjadriť k aktuálnemu stavu fungovania sveta. Tvorcovia sa zamýšľajú nad ekonomickým modelom rakúskeho ekonóma Christiana Felbera, ktorý sa nazýva Hospodárstvo pre spoločné blaho. K jeho princípom zaujala stanovisko aj Európska komisia, keď ho odporučila členským štátom ako inšpiráciu pre svoje budúce ekonomické politiky.

Jedným z hlavných partnerov projektu je viedenská agentúra Klangforum, ktorá organizuje hudobné podujatia a manažuje symfonický orchester. Práve tento orchester nahral diela desiatich skladateliek ako hudbu k filmom a kolekcia filmov sa bude preto tiež premietať ako súčasť jeho živých koncertov.


TVORCOVIA

→ Réžia: Joanna Kozuch

→ Námet: Joanna Kozuch

→ Scenár: Katarína Moláková & Joanna Kozuch

→ Výtvarne návrhy: Joanna Kozuch

→ Hudba: Ying Wang

→ Interpret: Klangforum Wien

→ Producenti: Zuzana Mistríková & Martin Repka

→ Animácia: Marek Jasaň, Lukáš Figeľ, Joanna Kozuch, Martina Frajštáková

→ Strih: Ondrej Azor

→ Zvuk: Dušan Kozák


KONTAKT

→ Producent: Zuzana Mistríková

     www.pubres.sk

     pubres@pubres.sk

→ Distribučné práva k filmu (SR): PUBRES

     www.pubres.sk

     pubres@pubres.sk

→ Svetová distribúcia antológie: FABIAN&FRED

     www.happiness-machine.de

     fabian@fabianfred.com

→ Režiserka Joanna Kozuch

     www.plackartnyj.com

     joannakozuch@yahoo.com