MAGNA


TV Spot pre organizáciu Magna deti v núdzi (MADE BY VACULIK agency)

→ copywriters: Marek Konečný, Boris Šima 

→ výtvarnosti, animácia: Boris Šima
https://sk.magna.org/